પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

શાપુર બરજોર ઈરાની તે મરહુમો ગોવર તથા બરજોર ઈરાનીના દીકરા. તે રોશન શાપુર ઈરાનીના ખાવિંદ. તે નેવીલ શાપુર બોરજુ તથા થ્રીતી બોમી ઈરાનીના બાવાજી. તે મીત્રા નેવીલ બોરજુ તથા મરહુમ બોમી ફરેદુન ઈરાનીના સસરાજી. તે બહમન, મરેઝબાન, દોલત, મહારૂખ, આબાન તથા મરહુમ દીનશાહના ભાઈ. (ઉં. વ. ૮૫) રે. ઠે.: બરજોર બાગ, જવ્હાર રોડ, સરાવલી, માનફોરડપાડા, દહાણુ, પાલઘર-૪૦૧૬૦૨. ઉઠમણાંની ક્રિયા તા. ૨૨-૭-૨૨ના રોેજે બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, ડહાનુ અગિયારીમાં થશેજી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.