પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

રૂસ્તમ જલ પટેલ તે મરહુમો જલુ અને ડો. જલ મનચેહેરશા પટેલના દીકરા. તે નરગીશના ખાવીંદ. તે રૂજબેના બાવાજી. તે મરહુમો કેકોબાદ અને વીલુ વીસ્પી કીકાના ભાઈ. તે મરહુમો બાનુ (ગાય) અને કયખશરૂ મેરવાન ભરુચાના જમાઈ. (ઉં. વ. ૭૮) ઠે. ૨૦૨, શ્રી વીલા, ૬ઠ્ઠે માળે, ૧૭ વાડીયા ગલી, તારદેવ, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૪. ઉઠમણાની ક્રિયા ૨૬-૮-૨૨ના દીને ચારમ બેનેટ નં. ૫ માં છેજી.
મહેરુ માણેક ગોલવાલા (ઉં. વ. ૮૭) ૨૪-૮-૨૦૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે મરહુમ માણેકના વાઈફ. કોલા અને મરહુમ રૂસ્તમના દીકરી. મહેલીના માતા. ફરઝાનાના સાસુ. હુઝાન, જેનાઈના ગ્રેન્ડ મધર. ઉઠમણું ૨૬-૮-૨૦૨૨ બપોરે ૩.૪૦ વાગ્યે.
લુસિયાના ફિરોઝ સદરી (ઉં. વ. ૬૭) તા. ૨૩-૮-૨૦૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે ફિરોઝના વાઈફ. મરહુમ દિનશા અને મરહુમ પીરાજોના ડોટર-ઈન-લો, નતાશા અને પેટ્રિસિયાના માતા. લુસિયા અને ઓલેસિયાના ગ્રેન્ડ મધર. ગુસ્તાદ અને જેનીફર સદરી, અરમાઈટી અને નવલ ઘડિયાળી, મરહુમ બાપ્સી કોલાબાવાલા, મરહુમ અદલ સુતરિયાના સિસ્ટર-ઈન-લો.
વલસાડ
નામ- હોમી માનેકશા સુખેશવાલા. સગાઈ- તે હોમાય સુખેશવાલાના ખાવિંદ. તે મ. નાજામાય તથા મ. માનેકશા સુખેશવાલાના દીકરા. તે જહાંબક્ષ તથા ખુશ્નુમાના પપ્પા. તે જશના, યઝદના બપાવાજી. તે રોહિન્ટન ઈટાલીયા તથા જેસ્મીનના સસરાજી. તે મ. નરગેશ, મ. ગોદરેજ ગોવેકરના જમાઈ. તે મ. રૂબી, મ. જેમી, યાસ્મીન, ધન, માનેક, જરૂ તથા રોશનના ભાઈ. (ઉં. વ. ૭૩) ગુજરવાનો સમય: રવિવાર, તા. ૩૧-૭-૨૨ ઘર મધ્યે.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.