પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

મેલબોર્ન
હવોવી શહેરીયાર નુશી તે શહેરીયારના ધણિયાની. તે મરહુમો હોરમઝજી તથા દોલતબાનુ ઇરાનીના દીકરી. તે સરફરાઝ, આનુશ તથા ફારનુશના માતાજી. તે બોમી, તહેમટન, ફરોખ તથા કેટીના બહેન. (ઉં.વ.૭૮) શનિવાર, તા. ૨૦-૮-૨૨ના રોજ મેલબોર્નમાં ગુજર પામ્યા છે. ઉઠમણાંની ક્રિયા કોટ મધ્યેની દાદીશેઠ અગિયારીમાં સોમવાર, તા. ૨૨-૮-૨૨ના રોજ સાંજે ૩.૪૦ સ્ટા. ટા. કરવામાં આવશેજી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.