નારિયેળી પૂર્ણિમા નિમિત્તે ગુરુવારે બધવાર પાર્ક, કોલાબા ખાતે પરંપરાગત રીતે કોળી બાંધવોએ પૂજા કરીને બોટ સમુદ્રમાં ઉતારી હતી. (જયપ્રકાશ કેળકર)

Google search engine