દશામાના વ્રત દસ દિવસ રાખ્યા બાદ માતાની મૂર્તિ વિસર્જિત કરવાની હોય છે ત્યારે રાજકોટમાં મૂર્તિઓની અવદશા જોઈ માતાજી પણ વિચાર કરતા હશે કે ભક્તો આ તમારી કેવી
શ્રદ્ધા છે… (પ્રવીણ સેદાની)

Google search engine