રેઈનકોટ ખરીદતી વખતે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો, તમને કૂલ અને સ્માર્ટ લુક મળશે

ચોમાસામાં વરસાદથી બચવા માટે ઘણા લોકો રેઈનકોટનો સહારો લે છે. જોકે, રેઈનકોટ પહેર્યા પછી, તમારો ડ્રેસ સંપૂર્ણપણે ઢંકાઇ જાય છે. જેના કારણે તમારે તમારી સ્ટાઈલ સાથે સમાધાન કરવું પડે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ઇચ્છો તો, રેઇનકોટના પ્રકાર, ફિટિંગ, લંબાઈ અને રંગ પર ધ્યાન આપીને, તમે તમારી જાતને વરસાદથી બચાવી શકો છો અને રેઇનકોટમાં સ્માર્ટ […]

Continue Reading