માઉન્ટ મેરીના ફેરમાં આવનારા મુંબઈગરા માટે બેસ્ટ દોડાવશે સ્પેશિયલ બસ

બાન્દ્રામાં માઉન્ટ મેરી ચર્ચમાં આવનારા મુંબઈગરા માટે બેસ્ટે સ્પેશિયલ બસ દોડાવી રહી છે. રવિવાર ૧૧ સપ્ટેમ્બરથી ૧૮ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બાન્દ્રામાં માઉન્ટ મેરીની જાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોરોનાને પગલે બે વર્ષ બાદ આ વર્ષે યોજાઈ રહી છે. તેથી મોટી સંખ્યામાં લોકો માઉન્ટ મેરી ચર્ચમાં ઉમટી રહ્યા છે. લોકોની ભીડને પહોંચી વળવા બેસ્ટ પ્રશાસન દ્વારા સ્પેશિયલ […]

Continue Reading