દેશના આ એરપોર્ટ પર સંસ્કૃતમાં જાહેરાતો શરૂ થઇ

વારાણસી એરપોર્ટ પર બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી (BHU) ના સહયોગથી એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) દ્વારા કોવિડ -19ની મહત્વપૂર્ણ ઘોષણાઓ સંસ્કૃત ભાષામાં કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. તેથી તમે જો વારાણસીના લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની મુલાકાત લો છો તો તમને સંસ્કૃત ભાષામાં કોવિડ-19 ની જાહેરાતો સાંભળવા મળશે. અત્યાર સુધી એરપોર્ટ પર તમામ પ્રકારની જાહેરાતો માટે […]

Continue Reading