હાથીએ સફારી કાર પર હુમલો કર્યો, ડ્રાઈવર રિવર્સ કાર ચલાવતો રહ્યો અને પછી…

છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશના કેટલાક ભાગોમાં જંગલી પ્રાણીઓના માનવો પર હુમલો કરવાના અનેક બનાવો નોંધાયા છે. વધતા જતા વનનાબૂદી અને આબોહવા પરિવર્તનને કારણે આ જંગલી પ્રાણીઓને લોકો જ્યાં રહે છે તેવા સ્થળોએ પ્રવેશવાની ફરજ પડે છે. તાજેતરમાં આવી જ એક ઘટનામાં એક જંગલી હાથી અચાનક એક કારની સામે આવી ગયો અને તેનો પીછો કરવા લાગ્યો. […]

Continue Reading