ઘરે ગણપતિ લાવવાના છો? તો આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખજો

ગણેશ વિસર્જન માટે ઍપ પર રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત એક કલાકમાં ૧૦૦ ગણેશમૂર્તિને વિસર્જનની મંજૂરી (અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: બે વર્ષ બાદ ધૂમધામથી ગણેશોત્સવની ઉજવણી થવાની છે. ત્યારે ગણેશમૂર્તિના વિસર્જન સમયે મોટી માત્રામાં ભીડ થવાની શક્યતા છે. તેથી વિસર્જન દરમિયાન ભીડને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે પાલિકાએ એક કલાકમાં ફક્ત ૧૦૦ ગણેશમૂર્તિને જ વિસર્જન માટે મંજૂરી આપવાની છે. તેમાં […]

Continue Reading