સતત બીજા દિવસે હાર્બરની રેલસેવા ખોટકાઈ! ગોવંડી નજીક થયું હતું રેલ ફ્રેક્ચર

બુધવારે ગોવંડી સ્ટેશન નજીક રેલ ફ્રેક્ચરને કારણે મુંબઈની હાર્બર લાઇન પરની લોકલ ટ્રેન સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ હતી, એમ સેન્ટ્રલ રેલવેના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ગોવંડી સ્ટેશન નજીક રેલ ક્રેકને કારણે ડાઉન (પનવેલ-બાઉન્ડ) લાઇન પરની ઉપનગરીય સેવાઓ લગભગ 40 મિનિટ માટે અટકાવી દેવામાં આવી હતી, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. ટ્રેન સેવા ખોરવાઇ જવાને કારણે સવારના ભીડભાડવાળા સમયે […]

Continue Reading