CBSE 12મા ધોરણનું પરિણામ જાહેર થયું, છોકરીઓએ બાજી મારી

CBSEના વિદ્યાર્થીઓની રાહ આખરે પૂરી થઈ છે. CBSE ધોરણ 12માનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ૯૨.૭૧ ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. CBSEના દસમા ધોરણનું પરિણામ પણ આજે જ જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ નીચે આપેલ વેબસાઇટ પર જોઈ શકાશે. cbse.gov.in cbseresults.nic.in results.gov.in parikshasangam.cbse.gov.in digilocker.gov.in વિદ્યાર્થીઓ તેમના બોર્ડ પરીક્ષા રોલ નંબર, જન્મ તારીખ અને શાળા કોડનો […]

Continue Reading