ફેરિયાઓને મળશે જગ્યા, સરકારે નીમ્યો નોડલ ઑફિસર

(અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: અનેક વર્ષોથી પોતાના હકની જગ્યા મળવાની પ્રતીક્ષામાં રહેલા ફેરિયાઓને બહુ જલદી રાહત મળવાની છે. રાજ્ય સરકારે હૉકર્સ પૉલિસીને અમલમાં લાવવા માટે નગર પરિષદ ડિરેક્ટોરેટના ડાયરેક્ટરની નોડલ ઑફિસર તરીકે નિમણૂક કરી છે. આ નિમણૂકને કારણે પૉલિસીની અમલબજવણી વધુ ઝડપે થશે એવું માનવામાં આવે છે. તેથી આ પહેલા થયેલા સર્વેક્ષણમાં લાયક ઠરેલા ફેરિયાઓને […]

Continue Reading