હિન્દુ-મુસ્લિમની એકતા: મુસ્લિમ પરિવારે હિન્દુની નનામીને કાંધ આપી, રામ નામ બોલતા-બોલતા ઘાટ પર લઈ જઇ અંતિમ સંસ્કાર કર્યા

દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં એત તરફ હિન્દુ અને મુસ્લિમો વચ્ચે નફરત ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે બિહારની રાજધાની પટનામાં હિન્દુ-મુસ્લિમની એકતાનો પરિચય આપતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સમનપુરા વિસ્તારના રાજા બજારમાં મુસ્લિમ પરિવારે એક હિન્દુની નનામીને કાંધ આપી હતી અને ‘રામ નામ સત્ય હૈ’ બોલીને તેને ઘાટ પર લઇ જઇ હિન્દુ રિતી રિવાજ સાથે […]

Continue Reading