દેશમાં દવાની અછત છે બીમાર નહી પડતાઃ શ્રીલંકાના તબીબોની લોકોને સલાહ

દક્ષિણ એશિયાઈ રાષ્ટ્ર શ્રીલંકા આર્થિક રીતે પાયમાલ થઇ ગયું છે. દેશ પાસે ઈંધણ અને ખોરાક જેવી મૂળભૂત વસ્તુઓની આયાત કરવા માટે નાણાંની અછત છે, અને દવાઓ સમાપ્ત થઈ રહી છે. કેટલાક ડોકટરોએ દવાના પુરવઠા માટે દાન આપ્યું છે અથવા આ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પૈસા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓ વિદેશમાં રહેતા શ્રીલંકનો પાસેથી મદદ માટે […]

Continue Reading