લોકસભામાં મોંઘવારી પર ચર્ચા સમયે લાખોની કિંમતની બેગ છુપાવી રહ્યા હતા આ ટીએમસી સાંસદ

સોમવારે લોકસભામાં મોંઘવારી પરની ચર્ચા દરમિયાન તૃણમુલ કૉંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાને તેમની લાખોની કિંમતની લુઇ વુટોન બેગ છુપાવતા જોવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે તૃણમૂલના કાકોલી ઘોષ મોંઘવારી પર બોલતા હતા, ત્યારે તેમની બાજુમાં બેઠેલા મહુઆ મોઇત્રા, તેમની બાજુની સીટ પરથી તેમની લુઇ વુટોન બેગ તેમના પગ પાસેના ટેબલની નીચે ખસેડતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા. આધારભૂત સૂત્રોના […]

Continue Reading