ગુજરાતીઓએ મરાઠી શીખવું જોઇએઃ કોશિયારીની સલાહ

ગુજરાતી અને રાજસ્થાની લોકો અહીંયા ના હોત તો મુંબઇમાં પૈસા ના હોત એવા વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ રાજ્યપાલ ભગતસિંહ કોશિયારીએ મહારાષ્ટ્રના ગુજરાતીઓને મરાઠી ભાષા શીખવાની સલાહ આપી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે દેશમાં રાષ્ટ્રભાવના વધારવા માટે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની સાંસ્કૃતિક ઓળખ જાળવીને સ્થાનિક સંસ્કૃતિ સાથે હળીભળી જવું જોઇએ. મુંબઇની સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સંસ્થા ગુજરાતી […]

Continue Reading