સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના નિર્ણયોથી આ વરિષ્ઠ રાજકારણી નારાજ, કહ્યું સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે હવે કોઈ આશા રહી નથી

રાજ્યસભાના સાંસદ અને સિનિયર એડવોકેટ કપિલ સિબ્બલે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણયો પર નારાજગી વ્યક્ત કરતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી કોઈ આશા રહી નથી. જો તમને એવું લાગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી રાહત મળશે તો તમે ખોટા છે. આ વાત હું સુપ્રીમ કોર્ટમાં 50 વર્ષ પૂરા કર્યા […]

Continue Reading