લીનાનું વધુ એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન, મહાકાળીને કહી દીધું…

ફિલ્મમેકર લીના મણિકેમલાઇ માતા મહાકાળીને પર બનેલી એક ડોક્યુમેન્ટરીના પોસ્ટરના લઇને વિવાદોમાં આવી ગઇ છે. લીના વિરુદ્ધ અનેક જગ્યાએ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં લીનાની આ ફિલ્મ પર પણ રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. હવે લીનાએ વધુ એક વિવાદાસ્પદ ટ્વીટ કર્યું છે, જેને લઇને હોબાળો થઇ ગયો છે.
લીનાએ લખ્યું છે કે મારી કાળી ‘ક્વીર’ (Queer) છે, એ સ્વતંત્ર આત્મા છે, એ પિતૃસત્તા પર થૂંકે છે, એ હિન્દુત્વને ધ્વસ્ત અને પૂંજીવાદને નષ્ટ કરે છે. એ પોતાના હજારો હાથે લોકોને ભેટે છે.

Continue Reading