ખાધા પછી માત્ર 5 મિનિટ કરો આ કામ, ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં રહેશે

ડાયાબિટીસ એ એક રોગ છે જેનાથી મોટાભાગના લોકો લડી રહ્યા છે. માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ વિશ્વની અડધાથી વધુ વસ્તી ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીથી પીડિત છે. અત્યાર સુધી ડાયાબિટીસની કોઈ ચોક્કસ સારવાર મળી નથી. જો ડાયાબિટીસની યોગ્ય સમયે સારવાર ન કરવામાં આવે તો ડાયાબિટીસ શરીરમાં અન્ય રોગોનું કારણ બને છે. ડાયાબિટીસના રોગમાં વ્યક્તિએ પોતાના ખાનપાનનું સંપૂર્ણ […]

Continue Reading