પત્ની સાથે છૂટાછેડાની ખુશીમાં પાગલ થયો જોની ડેપ, ભારતીય રેસ્ટોરન્ટમાં મિત્રોને આપી પાર્ટી, બિલ સાંભળીને તમને આવી જશે ચક્કર

લગ્નજીવનમાં પત્ની સામે જીત મેળવવી અઘરી હોય છે, પરંતુ જોની ડેપના કિસ્સામાં આ કહેવત ખોટી પડી છે. જોની ડેપ તાજેતરમાં પત્ની એમ્બર હર્ડ સામેનો 15 મિલિયન ડોલરનો છુટાછેડાનો કેસ જીતી ગયો છે. એટલે એમ્બર હર્ડને 15 મિલિયન ડોલર જોની ડેપને ચૂકવવા પડશે.

Continue Reading