મુંબઈમાં છ દિવસના ૩,૩૦૫ ગણેશ મૂર્તિનું વિસર્જન

(અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: મુંબઈમાં સોમવારે છઠ્ઠા દિવસે સાંજના છ વાગ્યા સુધીમાં કુલ ૩,૩૦૫ ગણેશમૂર્તિ અને ગૌરીનું વિસર્જન જુદા જુદા વિસર્જન સ્થળો પર થયું હતું. સોમવાર સાંજના છ વાગ્યા સુધીમાં મુંબઈના જુદા જુદા વિર્સજન સ્થળ પર ૩,૩૦૫ જેટલી ગણેશમૂર્તિ અને ગૌરીનું વિસર્જન થયું હતું, જેમાં સાર્વજનિક ૧૫, ઘરના ૨,૭૪૮ અને ગૌરીના ૫૪૨ મૂર્તિનો સમાવેશ થાય […]

Continue Reading

ઘરે ગણપતિ લાવવાના છો? તો આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખજો

ગણેશ વિસર્જન માટે ઍપ પર રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત એક કલાકમાં ૧૦૦ ગણેશમૂર્તિને વિસર્જનની મંજૂરી (અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: બે વર્ષ બાદ ધૂમધામથી ગણેશોત્સવની ઉજવણી થવાની છે. ત્યારે ગણેશમૂર્તિના વિસર્જન સમયે મોટી માત્રામાં ભીડ થવાની શક્યતા છે. તેથી વિસર્જન દરમિયાન ભીડને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે પાલિકાએ એક કલાકમાં ફક્ત ૧૦૦ ગણેશમૂર્તિને જ વિસર્જન માટે મંજૂરી આપવાની છે. તેમાં […]

Continue Reading