ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે કરો આ વસ્તુઓનું દાન, અચૂક મળશે ફળ

દર વર્ષે અષાઢ માસના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસને ગુરુ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવવાની પરંપરા છે. ગુરુના આશીર્વાદ વૃદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ આપે છે. ગુરુ પૂર્ણિમા ૧૩મી જુલાઈ ૨૦૨૨ના રોજ છે. આ દિવસ ગુરુની પૂજા કરવા અને તેમના પ્રત્યે આદર દર્શાવવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે ગુરુ બિન ઘોર અંધકાર એટલે માત્ર ગુરુ જ આપણને સાચી દિશા બતાવે છે.

Continue Reading