માસિક પાસધારકોને વધુ 14 ટ્રેનોમાં મુસાફરી માટે મંજૂરી અપાઈ, લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં જનરલ કોચ શરૂ કરાયા

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા કેટલીક લાંબા અંતરની ટ્રેનોના જનરલ કોચમાં મંથલી સિઝન ટિકિટ ધારકો (MST)ને મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જેને લઈને માસિક પાસધારક મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો થશે. જોકે નિયત ટ્રેનો સિવાયની ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા જણાશે તો તેને ટિકિટ વગરના ગણી તેમની પાસેથી નિયમ મુજબ ચાર્જ લેવામાં આવશે. મંથલી સિઝન ટિકિટ(MST) ધારકો હવે આ ટ્રેનના […]

Continue Reading