મુંબઈ એરપોર્ટનો ટ્રાફિક ૧૩૨ ટકા વધ્યો, છ મહિનામાં ૧.૭ કરોડ પ્રવાસીની અવરજવર

ડોમેસ્ટિક ક્ષેત્રે ૧.૩૩ કરોડ પ્રવાસીનો સમાવેશ (અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: આ વર્ષના પહેલા છ મહિના દરમિયાન મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી ૧.૭ કરોડ જેટલા પ્રવાસીએ અવરજવર કરી હતી, જે ગયા વર્ષની તુલનામાં ૧૩૨ ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટમાં ૧.૩૩ કરોડ પ્રવાસીએ અવરજવર કરી હતી, એમ મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (એમઆઈએએલ)ના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય પેસેન્જર […]

Continue Reading