હવે IRCTC પેસેન્જર અને ગ્રાહક ડેટા વેચશે નહીં, વિરોધ પછી ટેન્ડર પાછું ખેંચ્યું

ભારતીય રેલ્વેની પેટાકંપની, ઇન્ડિયન રેલ્વે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશને આજે લોકોનો વ્યક્તિગત ડેટા વેચવાનું ટેન્ડર પાછું ખેંચી લીધું છે. IRCTCએ ગ્રાહકોનો ડેટા વેચવા માટે સલાહકારની નિમણૂક કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જેની લોકો દ્વારા ઉગ્ર ટીકા કરવામાં આવી હતી. આ પછી IRCTCએ આ મામલાને લગતું ટેન્ડર પાછું ખેંચી લીધું છે. લોકોએ પેસેન્જર અને ગ્રાહક ડેટા વેચવાના […]

Continue Reading