હર ઘર તિરંગા અભિયાન: સંસ્કૃતિ મંત્રાલય ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાનશરૂ કરશે, તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરાશે

સંસ્કૃતિ મંત્રાલય ભારતના 75મા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર ‘હર ઘર તિરંગા’ અભિયાન શરૂ કરશે. મંત્રાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે તારીખ અને સ્થળ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. અભિયાન હેઠળ, 11-17 ઓગસ્ટ 2022ના સ્વતંત્રતા સપ્તાહ દરમિયાન તમામ નાગરિકોને તેમના ઘરોમાં તિરંગો ફરકાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. આ પહેલ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવનો એક ભાગ હશે, જે […]

Continue Reading