ગણેશોત્સવ દરમિયાન Mumbaiમાં વધ્યું Noise Pollution, આ વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ ઘોંઘાટ થયો

મુંબઈ: કોરોના મહામારીમાં લોકડાઉનને કારણે મહોત્સવોની ઉજવણી થઇ ન શકી હોવાથી બે વર્ષ બાદ ગણપતિવિસર્જનની દરમિયાન અવાજનો સ્તર નવી ઊંચાઈને સ્પર્શી રહ્યો હતો, એવું એક બિનસરકારી સંસ્થા (એનજીઓ)એ જણાવ્યું હતું. એનજીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર સરઘસો દરમિયાન વપરાશમાં લેવામાં આવતા ડ્રમ્સ અને બેન્જોના સંયોજનને કારણે દક્ષિણ મુંબઈમાં મરીન ડ્રાઈવના બાબુલનાથ વિસ્તારમાં ૧૧૫.૬ ડેસિબલ […]

Continue Reading