વિધાનસભામાં ભાષણ આપતી વખતે ઇમોશનલ થયા CM એકનાથ શિંદે

મહારાષ્ટ્રની એકનાથ શિંદે સરકારે સોમવારે વિધાનસભામાં બહુમતી મેળવી હતી. પહેલીવાર CM શિંદેએ વિધાનસભાના સભ્યોને સંબોધિત કર્યા હતા. આ દરમિયાન શિંદેએ એ ઘટનાને પણ યાદ કરી હતી જયારે તેમની આંખોના સામે દીકરા-દીકરીનુ ડૂબવાથી મૃત્યુ થઇ ગયુ હતું.

Continue Reading