તો શું, વોટ્સએપ કોલિંગ હવે ફ્રી નહીં! નવા ટેલિકોમ બિલનો અર્થ સમજો

કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં જ WhatsApp, Facebook, Google Duo અને Telegram જેવી કોલિંગ અને મેસેજિંગ એપ્સને ટેલિકોમ કાયદાના દાયરામાં લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. સરકાર દ્વારા ડ્રાફ્ટ બિલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેનો હેતુ 1885ના વસાહતી યુગના ટેલિગ્રાફ એક્ટને બદલવાનો છે, જે અત્યાર સુધી દેશમાં ટેલિકોમ્યુનિકેશનનું નિયમન કરતો મુખ્ય કાયદો રહ્યો છે. જે મુજબ ઓવર […]

Continue Reading