બીકેસી સ્ટેશન કેવું હશે?

બુલેટ ટ્રેન: મુંબઈથી અમદાવાદ બે કલાકમાં * મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચેનું અંતર ૫૦૮ કિલોમીટર. *કલાકના ૩૨૦ કિલોમીટરની ઝડપથી મુંબઈથી અમદાવાદ બે કલાક લાગશે. * સ્ટેશન: બીકેસી, થાણે, વિરાર, વાપી, વલસાડ, સુરત, વડોદરા, આણંદ અને અમદાવાદ. * પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ: રૂપિયા ૧.૦૮ લાખ કરોડ. * બીકેસીમાં છ પ્લૅટફૉર્મ રહેશે, ૧૬ કોચની બુલેટ ટ્રેન હશે. (અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી) મુંબઈ: […]

Continue Reading