તમે પણ તમારા બાળકોને લગાવો છો જોનસન બેબી પાઉડર તો આજે જ બંધ કરી દેજો! મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ

અમેરિકન ફાર્મા કંપની જોનસન એન્ડ જોનસન ભારતયી માર્કેટમાં ખૂબ જ લોક પ્રિય છે. મોટા ભાગના ઘરોમાં નાના બાળકો માટે આ પાઉડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મળતી માહિતી અનુસાર આ કંપનીને મહારાષ્ટ્રમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર FDA (ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડ્મિનિસ્ટ્રેશન) વિભાગ દ્વારા જોનસન બેબી પાઉડરનું લાઈસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું છે. જોનસનના બેબી પાઉડરના નમૂનાઓ […]

Continue Reading