ઈમરાન ખાનના બેડરૂમમાં જાસૂસી ઉપકરણ લગાવવાનો પ્રયાસ, કર્મચારીની ધરપકડ

પાકિસ્તાનના સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈમરાન ખાનના બેડરૂમમાં જાસૂસી ઉપકરણ લગાવવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ બાની ગાલાના કર્મચારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બાની ગાલાના આ કર્મચારીને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનના બેડરૂમમાં ઉપકરણ સ્થાપિત કરવા માટે ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, અન્ય કર્મચારીએ ઉપકરણના ઇન્સ્ટોલેશન વિશે સુરક્ષા ટીમને જાણ કર્યા પછી જાસૂસીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો.

Continue Reading