ગુજરાતી-રાજસ્થાનીઓના નિવેદન પર મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલે માંગી માફી

મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ ભગત સિંહ કોશિયારીએ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતી અને રાજસ્થાનીઓ વિશે આપેલા નિવેદન બાદ રાજકારણ ગરમાઈ ગયું હતું. શિવસેના, કોંગ્રેસ, એનસીપી, મનસે અને ભાજપના નેતાઓએ રાજ્યપાલના નિવેદનની નિંદા કરી હતી. રાજ્યપાલે એક જાહેર કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે, મુંબઈમાંથી ગુજરાતી અને રાજસ્થાનીઓ જો જતા રહેશે તો મુંબઈ આર્થિક રાજધાની નહીં રહે. આ નિવેદન બાદ રાજ્યપાલે […]

Continue Reading