પાકિસ્તાનમાં ગેરકાયદેસર કબજેદારોને હટાવ્યા બાદ હિન્દુ મંદિરને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે

પાકિસ્તાનના લાહોર શહેરમાં 1,200 વર્ષ જૂના હિન્દુ મંદિરને “ગેરકાયદે કબજેદારો” ને તેમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા બાદ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે એવી માહિતી દેશમાં લઘુમતી પૂજા સ્થાનોની દેખરેખ રાખતી સંસ્થા ETPBએ આપી હતી. આ હિન્દુ મંદિરનો કબજો પરત મેળવવા માટે લાંબી અદાલતી લડાઈ લડવી પડી હતી. ઈવેક્યુ ટ્રસ્ટ પ્રોપર્ટી બોર્ડ (ETPB) એ ગયા મહિને એક ખ્રિસ્તી પરિવાર […]

Continue Reading