ગુજરાતનું કૃષિ મોડલ: નર્મદા જિલ્લામાં મહિલા હળ ખેંચવા મજબુર, CM ડ્રોનથી ખાતર છાંટી રહ્યા છે

Narmada: એક તરફ ગાંધીનગરમાં ગુજરાત સરકાર ડ્રોન વડે ખેતરમાં ખાતરનો છંટકાવ કરી પોતાની જ પીઠ થાબડી રહી છે, ત્યારે નર્મદા જીલ્લાના આદિવાસી ખેડૂતોને સરકાર ખેતી માટેની જરૂરી પ્રથીક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી કરવી શકી. ગુજરાતના વિકાસ મોડલની પોલ છતી કરતો વિડીયો વાયરલ સામે આવ્યો છે. નર્મદા જિલ્લાના અંતરયાળ ગામના ખેતરના એક વિડીયોમાં ટ્રેક્ટર અને બળદ […]

Continue Reading