મેટ્રો-૩ના સ્ટેશનથી મંત્રાલય-વિધાનભવનને જોડનારા સબ-વે સામે પોલીસનો વિરોધ

આતંકવાદી હુમલા અને દેખાવકારોનું સંકટ હોવાનું તારણ યોગેશ સી. પટેલ મુંબઈ: દક્ષિણ મુંબઈમાં બનનારા મેટ્રો-૩ના સ્ટેશનથી મંત્રાલય-વિધાનભવન અને નરીમાન પોઈન્ટને જોડતા પ્રસ્તાવિત સબ-વે સામે મુંબઈ પોલીસે જ વિરોધ દર્શાવ્યો છે. મંત્રાલય-વિધાનભવનની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ મુંબઈ પોલીસે તૈયાર કરેલો સિક્યોરિટી ઓડિટ રિપોર્ટ સંબંધિત વિભાગમાં રજૂ કરાયો હતો, જેમાં આતંકવાદી હુમલા અને દેખાવકારોના સંકટને પગલે પ્રસ્તાવિત સબ-વેની […]

Continue Reading