મુંબઇના આ વિસ્તારમાં દીપડો જોવા મળતા ભયનો માહોલ

જંગલોનું પ્રમાણ જેમ જેમ ઘટતું જાય છે તેમ તેમ વન્ય જીવના રહેણાક વિસ્તારોમાં આવીને હુમલા કરવાની ઘટનામાં પણ વધારો થતો જાય છે. મુંબઇના આરે કોલોની વિસ્તારમાં પણ ઘણી વાર દીપડો જોવા મળે છે. તાજેતરમાં જ ગોરેગાંવના આરે જંગલ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર દીપડો જોવા મળ્યો હોવાથી લોકો ગભરાઈ ગયા છે. રાત્રીના સમયે દીપડો કેમેરામાં કેદ થયા […]

Continue Reading