કેન્દ્ર સરકારની ગુજરાતને વધુ એક ભેટ! રાજ્યમાં નેશનલ હાઈવેના નિર્માણ અને વિકાસ માટે રૂ.3760 કરોડ મંજૂર કરાયા

સારા રોડ-રસ્તાઓ કોઈ પણ રાજ્યના વિકાસની ધોરીનસ માનવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાત રાજ્યના વિકાસને વેગ આપવા રૂ.3760.64 કરોડનાં ખર્ચે નેશનલ હાઈવેના કર્યોને મંજુરી આપી છે. રાજ્યના માર્ગ અને મકાન નિર્માણ પ્રધાન પૂર્ણેશ મોદીએ જાણકારી આપતા કહ્યું હતું કે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના નાગરીકોને પરિવહન સુવિધાઓનો વધુને વધુ લાભ મળે તે માટે […]

Continue Reading