ICSE બોર્ડ 10મી પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર, મહારાષ્ટ્રનું પરિણામ 100 ટકા, પુણેની હરગુન કૌર માથરુ પ્રથમ આવી

દેશના ચાર વિદ્યાર્થીઓએ ICSE 10મા બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે, જેમાં ત્રણ ઉત્તર પ્રદેશના અને એક મહારાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીનો સમાવેશ થાય છે. મહારાષ્ટ્રના પુણેની હરગુન કૌર માથરુએ પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે. કુલ 34 વિદ્યાર્થીઓએ બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પરિણામમાં છોકરીઓનો બાજી મારી છે. આ વર્ષે 99.98 ટકા છોકરીઓ પાસ […]

Continue Reading