શૈલ ચતુર્વેદી સ્મરણોત્સવ…

ઉત્સવ

આજે આટલું જ -શોભિત દેસાઈ

હિન્દી હાસ્ય અને વ્યંગ્યના મારા હિસાબે મહાન કવિઓમાંના એક શૈલ ચતુર્વેદીને ઊજવવાનું આગળ વધારીએ…
રાજનીતિ હમારી પ્રેમિકા હૈ ઔર પાર્ટી ઔલાદ હૈ…
આઝાદી હમારી આયા ઔર નેતા હમારા દામાદ હૈ…
હમને કહા: ઠીક કહેતે હો ભ્રષ્ટાચારજી!
દામાદ ચુનાવમેં ખડા હો જાતા હૈ
ઔર જીતને કે બાદ ઉસકી ઉંગલી છોટી
ઔર નાખુન બડા હો જાતા હૈ…
મગર યાદ રખના
દામાદોં કા ભવિષ્ય કાલા હૈ
બસ તૂફાન આને હી વાલા હૈ…
વો બોલા તૂફાન આયે ચાહે આંધી….
અપના તો એક હી નારા હૈ
ભરો તિજોરી મેં સોના ઔર ચાંદી…
ઔર બોલો જય મહાત્મા ગાંધી…
હમને કહા; અપને નાપાક મુંહ સે ગાંધી કા તો નામ મત લો
વો બોલા:ઇસ ઝમાને મેં ગાંધી કા નામ
મેરે સિવાય કોન લેતા હૈ?!…
ગાંધી કે સિદ્ધાંતો પે ચલનેવાલે કો જીને કૌન દેતા હૈ…
મત ભૂલો કી ભ્રષ્ટાચાર ઇસ જમાને કી લાચારી હૈ…
હમે માલૂમ હૈ
કી
આપ કવિ હૈં
ઔર
આપને અપની કવિતા કી
કૌન સી લાઇન કહાં સે મારી હૈ…
* * *
મજા આવી ને?! સાંપ્રત ભારત હવે બદલાઇ રહ્યું છે, સાવ સાચું, પણ આવું હતું ને?!
એક ઔર કવિતા શૈલજીની…. લો!
ઇમાનજી કો ઢુંઢતે ઢુંઢતે
કલ જબ હમ ઉનકે આશ્રમ પર પહોંચે
તો આશ્રમ કી જગહ કોઠી નજર આઇ….
જૈસે હી હમને ઉજ્ઞજ્ઞિ ઇયહહ દબાઇ…
અંદર સે એક ઔરત બહાર નિકલ આઇ…
ઔર હમસે પૂછા: કયા કામ હૈ ભાઇ?!
હમને પૂછા: ઇમાનજી ઘર પર હૈં?
ઉસ ઔરત ને પૂછા: કીસકી બાત કરતે હૌ આપ?
ઇમાનજી કો ગુઝરે તો બરસોં બીત ગયે…
આજકલ યહાં બેઇમાનજી રહતે હૈ…
મૈ ઉનકી બીબી હું
ઔર…
મુઝે મહંગાઇ કહતે હૈ…
હમને કહા: ઇમાનજી કી એક બેટી ભી થી…
ઉસ ઔરતને કહા: હાં થી ના?! ઇમાનજી કી એક બેટી થી…
ગરીબી…
ઉસને અપને પડોસ કે ખૈરનારસે શાદી કર લી…
ઔર અપની રેશમ સી જવાની ખાદી કર લી….
ઇન પચહત્તર સાલોં મેં
ગરીબીને ઔર ખૈરનારને
કપૂતોં કે ઢેર પર ઢેર પૈદા કર રખ્ખે હૈ…
જો પીછે કી ઝોપડપટ્ટી મેં પલ રહે હૈ…
હમારા તો બસ એક હી સપૂત હૈ,
સામને વાલે બંગલે મેં રહતા હૈ: ભ્રષ્ટાચાર…
ઔર ઝમાના
ઉસે બડે પ્યાર સે શિષ્ટાચાર કહ કે પુકારતા હૈ…!
આજે આટલું જ…

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.