પારસી મરણ

મરણ નોંધ

રોહીન્ટન દારબશાહ દેબુ તે મરહુમો કુમી તથા દારબશાહ દેબુના દીકરા. તે મરહુમ હોમાય રોહીન્ટન દેબુના ખાવીંદ. તે મરહુમ સાયરસ રોહીન્ટન દેબુના બાવાજી. તે પરવેઝ દારબશાહ દેબુ તથા મરહુમ હોમી દારબશાહ દેબુના ભાઇ. તે પરસી પરવેઝ દેબુના કાકા. (ઉં. વ.૭૯) રે. ઠે. ૯/૨, ડૉ. એન્જિનિયર બિલ્ડિંગ, કાશીનાથ રોડ, બચુ મોટર્સની સામે, તાડદેવ, તુલસીવાડી, મુંબઇ-૪૦૦૦૩૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૩-૮-૨૨ બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. તાડદેવ મધે કપાવાલા અગિયારીમાં છેજી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.