પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

માનેક મેહરજી પીઠાવાલા તે મરહુમો રતામાય તથા મેહરજી પીઠાવાલાના દીકરા. તે ગુલ માનેક પીઠાવાલાના ધણી. તે ઝીનોબ્યા માનેક પીઠાવાલા ને જેસ્મીન માનેક પીઠાવાલાના બાવાજી. તે નવલ મેહરજી પીઠાવાલા તથા મરહુમ જંગુ મેહરજી પીઠાવાલા ને જીમી મેહરજી પીઠાવાલાના ભાઇ. તે કૈઝાદ મીનુ ફીટરના સસરા. તે મરહુમો હોમાય તથા ટેહમુરસ્પ ગઝદરના જમાઇ. (ઉં.વ. ૯૨) રે. ઠે. ૬૮૧-એ, પારસી પંચાયત બિલ્ડિંગ, ફલેટ નં-૧, ખરેઘાટ રોડ, દાદર (ઇસ્ટ), મુંબઇ-૪૦૦૦૧૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧-૭-૨૨ના બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. ભાયખલા મદ્યે મેવાવાલા અગિયારીમાં છે.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.