પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

રોડા સામ રેડીમની તે મરહુમ સામ મીનોચેર રેડીમનીના વિધવા. તે શેહનાઝ, ડીક તથા જેસીના માતાજી. તે મરહુમો ખોરશેદબાનુ તથા બહાદુરજી પેસ્તનજી દેહનુગરાના દીકરી. તે ફરીદા જેસી રેડીમની તથા શાજીના સાસુજી. તે હોશંગ, કોબાદ, જરૂ, ગોસ્પી, ધન તથા મરહુમો ઝરીન, બરજોર, જમશેદ તથા રૂબીના બહેન. તે આશાદીન તથા દીનાઝના બપઇજી. (ઉં. વ. ૮૧) રે. ઠે. ઇ-૬/ ૧૦૬, સોલસેટ પારસી કોલોની, ઓલ્ડ પંપ હાઉસ, અંધેરી (પૂ.), મુંબઇ-૪૦૦૦૯૩. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૬-૬-૨૨ના રોજે, બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, પટેલ અગિયારી, અંધેરીમાં થશે જી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.