પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

આદિલ નાદિરશા વેસુવાલા (ઉં. વ. ૭૩) તા. ૧૦-૭-૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે અનૈતાના હસબન્ડ. મરહુમ કેટાયન અને મરહુમ નાદિરશાના દીકરા. રમોના અને નાદિરના ફાધર. સાયરસ અને ડેલનાના સસરા. સાયરા, મિખાઇલ, આર્યા, થેઆના ગ્રેન્ડ ફાધર. ઉઠમણું તા. ૧૨-૭-૨૨ બપોરે ૩.૪૦.
ગુલુ જમશેદ ડોરડી તે મરહુમો જરબાઇ તથા જમશેદ ડોરડીનાં દીકરી. તે મરહુમ શીરીન જીમી કાપડીયાના બહેન. તે રશના રોહીન્ટન શરોફ તથા સરોષ ફરામરોઝ ડોરડીના કઝીન. (ઉં. વ. ૯૦) ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૧-૭-૨૨ બપોરના ૩.૪૫ વાગે, રૂસ્તમ ફરામાના અગીયારીમાં છેજી. (દાદર-મુંબઇ).
રોહીન્ટન બરજોરજી કોટવાલ તે મરહુમો આલામાય બરજોરજી કોટવાલનાં દીકરા. તે નરગીસ રોહીન્ટન કોટવાલનાં ખાવીંદ. તે મરહુમો હોમી બરજોરજી કોટવાલ તથા ખોરશેદ ભીખાજીનાં ભાઇ. (ઉં. વ. ૭૯) ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૧-૭-૨૨એ બપોરના ૩.૪૫ વાગે, ટાટા અગિયારીમાં છેજી. (બાંદ્રા-મુંબઇ).

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.