મુસ્લિમ મરણ

દાઉદી વ્હોરા
ઈબ્રાહિમ (એબાન) અબ્દુલક્યુમ ફૈઝલભાઈ, તે રઝિયાના શોહર. અબીઝાર અને અલેફિયાના બાવાજી તા. ૯-૮-૨૦૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તેમની પ્રેયર મિટિંગ તા. ૧૧-૮-૨૦૨૨ રાતે ૭.૩૦, બદરી મહલ મસ્જિદ, ફોર્ટ ખાતે રાખી છે.

Google search engine