Homeમરણ નોંધજૈન મરણ

જૈન મરણ

જૈન મરણ

શ્રી સોરઠ વીસા શ્રીમાળી જૈન
ધર્મશીલા લીલમબેન દલસુખરાય શાહ (ઉં. વ. ૭૯) મૂળ વતન કોલકી હાલ કલકત્તા (પટના) તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે સ્વ. અમુલખભાઈ જગજીવન શાહના પુત્રવધૂ. સ્વ. મગનભાઈ, સ્વ. કાંતિભાઈ, સ્વ. જયવંતભાઈ, સ્વ. જયંતિભાઈ, સ્વ. કિશોરભાઈ, લલિતભાઈ, સ્વ. પુષ્પાબેન ગુલાબચંદ કોઠારી, હીરાબેન રસિકલાલ ભણસાલી, ઈન્દુબેન શાંતિલાલ મહેતા તથા સરલાબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહના ભાભી. પિયર પક્ષે ધોરાજી નિવાસી ઓતમચંદ ઝવેરચંદ વોરાના દીકરી. સાદડી તથા લૌકિક વ્યવહાર બંધ છે.
ઝાલાવાડી સ્થા. વિશા શ્રીમાળી જૈન
વઢવાણ હાલ બોરીવલી ડો. ચંદ્રવદન કાંતિલાલ વોરા (ઉં.વ. ૭૯)નું અવસાન તા. ૧૩-૧૨-૨૨ના થયેલ છે. તે ઉષાબેનના પતિ. ડો. આગમ, ડો. બીજલ, ડો. નિગમ, ડો. ભાવિનીના પિતાશ્રી. ઈન્દુભાઈ તથા વસંતભાઈ શાંતિલાલ શાહ, શારદાબેન હસમુખલાલ શાહ, સરલાબેન કાંતિલાલ કુવાડિયા, નીલમબેન મહેન્દ્રભાઈ કામદારના બનેવી. નૈષધ, નૈતિક, આશ્કા, મહેકના દાદાજીની પ્રાર્થનાસભા તા. ૧૭-૧૨-૨૨ના બોરીવલી મોટા ઉપાશ્રય, ડાયમંડ ટોકીઝની સામે, એલ. ટી. રોડ, બોરીવલી વેસ્ટ. સમય ૩.૩૦ થી ૫. લૌકિક વ્યવહાર બંધ છે.
દશા શ્રીમાળી સ્થા. જૈન
વિસાવદર નિવાસી હાલ બોરીવલી મગનલાલ રાયચંદ ભીમાણીના ધર્મપત્ની વિમળાબેન (ઉં.વ. ૭૭) તે ૧૩/૧૨/૨૨ના અરિહંતશરણ પામેલ છે. બીરેન, કુલુની બિંદેશ ચિતલિયાના માતુશ્રી. રીનાના સાસુ. મનસ્વી, હિલોની, નેવિલના દાદી. પિયરપક્ષે લીલાવંતી કાંતિલાલ વિઠ્ઠલજી માવાણીના પુત્રી. પ્રાર્થનાસભા ૧૮/૧૨/૨૨ના સવારે ૧૦ થી ૧૨ કલાકે વર્ધમાન સ્થા. જૈન સંઘ, ડાયમંડ ટોકીઝની સામે, એલ. ટી. રોડ, બોરીવલી વેસ્ટ.
ઝાલાવાડ દેરાવાસી જૈન
જોરાવર નગર નિવાસી હાલ મલાડ (વેસ્ટ) સુબોધભાઈ ગંભીરલાલ શાહ (ઉં.વ. ૭૯), તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે સ્વ. સરિતાબેન ગંભીરલાલના સુપુત્ર. તે અરૂણાબેનના પતિ. અમીશ, ઝુબીનના પિતાશ્રી. પાયલ, પ્રાજક્તીના સસરા. તે સોરવ, તન્વી, ઈશાનના દાદા. સુબાહુભાઈ, યોગેશભાઈ તથા અભિલાષાબેનના ભાઈ. તે સ્વ. શાંતીલાલ ચત્રભુજ શાહ, મલાડના જમાઈ. સાદડી તથા લૌકિક વ્યવહાર બંધ રાખેલ છે.
કચ્છી વિશા ઓશવાળ જૈન
તલવાણાના ખિતેન દિનેશ દેઢિયા (ઉં.વ. ૪૯) તા. ૧૪/૧૨/૨૨ના અવસાન પામેલ છે. શ્રીમતી વિમળાબેન દિનેશના સુપુત્ર. અલ્પાના પતિ. ધિરેન, હેતલના ભાઇ. ગુંદાલાના કસ્તુરબેન લાલજી સતરાના જમાઇ. પ્રાર્થનાસભા રાખેલ નથી. ઘરે આવવાની તસ્દી લેવી નહીં. ઠે. અલ્પા ખિતેન દેઢિયા, મંગલ પ્રભાત, ૧લે માળે, ફીરોજ શાહ મહેતા રોડ, સાંતાક્રુઝ (વે.).
કાંડાગરાના પ્રવીણ વેલજી ગાલા (ઉં.વ. ૭૧) તા. ૧૨-૧૨-૨૨ના બીજાપુર મધ્યે અવસાન પામેલ છે. નેણબાઇ વેલજીના પુત્ર. પુષ્પાના પતિ. વિધ્યા, પરેશ, કૈલાસના પિતા. રતનબેન મોહનલાલ, ખુશાલ, જયેશ, હેમલતા અરવિંદના ભાઇ. નાની ખાખરના જેઠાભાઇ પ્રેમજી હધુના જમાઇ. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. ઠે. પરેશ ગાલા, પ્લોટ નં.૧, જલ નગર, વિજયાપુર-૫૮૬૦૦૧.
કારાઘોઘા હાલે બેરાજાના લક્ષ્મીબેન જેઠાલાલ મારૂ (ઉં.વ. ૯૨) તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના મુંબઇ મધ્યે સમાધીપૂર્વક દેહત્યાગ કરેલ છે. લધીબાઇ રામજીના પુુત્રવધૂ. જેઠાલાલના પત્ની. વસુમતી રમણીક ધનાણી, ઇલા શરદ મકડા, કસ્તુરબેન કાંતીલાલ છેડા, કલ્પના કોકીલ શેઠીયાના માતુશ્રી. બેરાજાના ગોસર ઉકેડા માલદેના દિકરી. દામજી, રામાણીયાના અમૃતબેન પ્રેમજી રાયશીના બહેન. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. ઠે. ઇલા શરદ મકડા, એ/૧૦૦૨ શીવ કોલીવાડા કો.ઓ. સો., રોડ નં. ૨૯, ક્રોમાની સામે, સાયન-૨૨.
છસરાના નેમચંદ દેવજી ગંગર (ઉં.વ. ૮૦) ૧૫/૧૨/૨૨ના બોરીવલીમાં અવસાન પામ્યા છે. મઠાબેન દેવજી મેરગના પુત્ર. સ્વ. સૌ. ઝવેરબેનના પતિ. જયશ્રી, ધીરેન, રાજેનના પિતા. નવિનચંદ્ર (બચુભાઇ), લક્ષ્મીચંદ (બાબાશેઠ), લધીબેન મગનલાલ, લક્ષ્મીબેન ગાંગજી, પ્રભાબેન ધીરજના ભાઇ. ગુંદાલા લક્ષ્મીબેન વેરશી દેવજી રાંભિયાના જમાઇ. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. નિ. રાજેન ગંગર, ૧૩૦૧, પુષ્પ વિનોદ-૩, એસ.વી. રોડ, બોરીવલી (વે.) (ઘરે ન આવવા વિનંતી.) ત્વચાદાન કરેલ છે.
વડાલાના ઉમરબાઇ (અમૃતબેન) ચાંપશી શેઠિઆ (ઉં.વ. ૯૨) તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના અવસાન પામેલ છે. મઘીબાઇ લધુ મોણશીના પુત્રવધૂ. સ્વ. ચાંપશીના ધર્મપત્ની. હેમા, કસ્તુરના માતુશ્રી. લાડબાઇ કેશવજી તેજશી ગાલાના સુપુત્રી. ગોપાલજી, લીલબાઇ, પુરબાઇ, ચુનીલાલના બેન. પ્રા. શ્રી વ.સ્થા. જૈન શ્રા.સં. સં. કરસન લધુ નીસર હોલ, દાદર (વે.) ટા. ૪ થી ૫.૩૦. નિ. વસંત મેઘજી, ૧૨૨/૭, માણેક મેન્સન, રોડ નં. ૨૪ એ, સાયન (વે.)
ઝાલાવાડી શ્ર્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન
સુરેન્દ્રનગરના હાલ બોરીવલી સ્વ. નરોત્તમદાસ મનજીભાઈ શાહના પુત્ર સ્વ. રસિકભાઈના ધર્મપત્ની ઈન્દુબેન (ઉં. વ. ૯૨) તે ૧૪-૧૨-૨૨, બુધવારે અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે પંકજ, ભદ્રેશ, બિના અને જયેશના માતુશ્રી. તે નયના, નેહા, કૌશિકભાઈ અને હીનાના સાસુ. વઢવાણ નિવાસી સ્વ. શકરીબેન છગનલાલ શાહના પુત્રી. સાદડી તથા લૌકીક વ્યવહાર બંધ રાખેલ છે.
વાગડ વિ. ઓ. જૈન
ગામ ભચાઉના સ્વ. રત્નાબેન નાનજી છેડા (ઉં. વ. ૮૫) ૧૩-૧૨-૨૨ના મુંબઈ મધ્યે અવસાન પામેલ છે. સ્વ. પરમાબેન કુંવરજી રાણા છેડાના પુત્ર-પુત્રવધૂ. સ્વ. નાનજીના ધર્મપત્ની. સ્વ. જેન્તી, વિજય, સ્વ. પ્રભુ, ધીરજના માતુશ્રી. ગં. સ્વ. દિવાળી, નવલ, વિમળાના સાસુ. બકુલ, મુકેશ, જેકીન, હિરલ, પ્રેરણાના દાદી. મુરઈબેન રાઘવજી પાલણ ફરીયાની પુત્રી. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. ઠે. ૧૦૧૨ સાઈનાથ કો. ઓ. હા. સો., પી. પી. રોડ, સોના ઉદ્યોગની બાજુમાં, અંધેરી (ઈ).
ગામ મનફરાના અખાલાલ દેઢિયા (ઉં. વ. ૮૪) મંગળવાર, ૧૩-૧૨-૨૨ના અવસાન પામેલ છે. મેઘીબેન હિરજી દેઢિયાના પુત્ર. સ્વ. મણીબેનના પતિ. મનસુખ, પુષ્પા, મહેન્દ્રના પિતાશ્રી. જ્યોતી, કસ્તુર, દિલીપ નિસરના સસરા. હાર્દિક, શ્રુતિ, વૃતિ, મંથન, અંશના દાદા. મનફરાના હાંસઈબેન દેશર રામજી રાંભીયાના જમાઈની પ્રાર્થનાસભા ૧૭-૧૨-૨૨, શનિવારના સવારે ૧૦ થી ૧૧.૩૦. પ્રાર્થના સ્થળ: રાજસ્થાન હોલ, આરે રોડ, ગોરેગામ (વે). પ્રાર્થના પછી બરવિધિ
રાખેલ છે.
ઘોઘારી વિશા શ્રીમાળી જૈન
શેળાવદરના હાલ સુરત સ્વ. બાલુભાઈ માણેકચંદ શાહના પુત્ર મહેશભાઈ શાહના ધર્મપત્ની ઉર્મિલાબેન (ઉં. વ. ૬૮) ૧૧-૧૨-૨૨, રવિવારના અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે મોના- જિતેશકુમાર, બીજલ- ચિંતનકુમાર, જોલી-જીતેન્દ્રકુમાર, રૂષભ-પીન્કીના માતુશ્રી. મઢડાવાળા ભાઈ ચંદદાસ વનમાળીદાસ શાહના દીકરી. સ્વ. મનહરભાઈ, અશોકભાઈ, બીપીનભાઈ, દીલીપભાઈના બેન. રહેઠાણ: બી-૩૦૪, શાલીગ્રામ એપાર્ટમેન્ટ, અઠવા લાઈસન્સ, લાલ બંગલો, પાાંચ પાંડવ બંગલો ગલી, સુરત.
આંબાના હાલ મુલુંડ (વે.) સ્વ. નાગરદાસ પ્રેમચંદ શાહના પુત્ર વિનય (બીપીન) (ઉં. વ. ૬૧) ૧૪-૧૨-૨૨, બુધવારના અરિહંતશરણ પામેલ છે. તે હિનાબેનના પતિ. જેનીલ તથા મનાલીના પિતા. રીના તથા સંકેતકુમારના સસરા. રાજેન્દ્ર, પંકજ, ગુણવંત, સોનલબેન જયેશકુમાર દોશીના ભાઈ. સ્વસુર પક્ષે ભાવનગરવાળા મહેન્દ્રભાઈ પરસોત્તમદાસ શાહ (ટીકડી)ના જમાઈ. તા. ૧૬-૧૨-૨૨, શુક્રવારના સાદડી સવારે ૧૦ થી ૧૨. ઠે. નિલકંઠ તીર્થ સોસાયટી-પી-૩, કમ્યુનિટી હોલ, ઝવેર રોડ, મુંલુંડ (વે).
ઝાલાવાડી દિગંબર જૈન
નાગનેશ હાલ સાંતાક્રુઝ કનૈયાલાલ શાંતિલાલ જોબાલીયાના ધર્મપત્ની અ. સૌ. રસીલાબેન. તે બોટાદ નિવાસી સ્વ.દલીચંદ સોમચંદ ડગલીના દીકરી. અમીશ, બીજલના માતુશ્રી. નિસર્ગભાઇ વોરા તથા નંદિતાના સાસુ. માનવ, મનનના દાદી-નાની (ઉં. વ. ૮૩), તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના બુધવારના અરિહંતશરણ પામેલ છે. લૌકિક વ્યવહાર, પ્રાર્થનાસભા બંધ રાખેલ છે.
ઝાલાવાડી શ્ર્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન
સુુરેન્દ્રનગર હાલ મુંબઇ કાન્તાબેન વાડીલાલ શાહ ત્રિભોવનદાસના સુપુત્ર. નીતીનભાઇના ધર્મપત્ની અ. સૌ. રીટાબેન (ઉં. વ. ૭૨) કે જીજ્ઞા, પૂર્વી, શ્ર્વેતાના માતુશ્રી. ધ્રાંગધ્રા નિવાસી ચંદ્રકાન્તભાઇ ફૂલચંદની દીકરી. મેહુલભાઇ, રાજેન્દ્રભાઇ, બ્રિજેશભાઇ, નિરંજનભાઇ, રીપેશભાઇ, પરીક્ષીતભાઇના સાસુ. ભારતીબેન વિનયચંદ્ર વોરા, હસમુખભાઇ, અશ્ર્વીનભાઇ, હંસાબેન દીલીપભાઇ, જીતેન્દ્રભાઇ તથા મોનીકાબેન દિવ્યેશભાઇના ભાભી બુધવાર, તા. ૧૪-૧૨-૨૨ના અરિહંતશરણ પામેલ છે. લૌકિક વ્યવહાર બંધ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
RELATED ARTICLES

Most Popular