જૈન મરણ

વડાલી હાલ મુંબઇ અશોકકુમાર ચંદુલાલ દોશી (ઉં. વ. ૭૬) તે તા. ૬-૮-૨૨ના અરિહંતશરણ થયા છે. તે સુધાબેનના પતિ. સાગર તથા અંકુરના પિતા. ફાલ્ગુની તથા હિરલના સસરા. હર્ષિલ તથા જીઆના દાદા. પ્રાર્થનાસભા તા. ૮-૮-૨૨ના સોમવારે ૩થી ૫. ઠે. ઘનશ્યામદાસ સરાફ હોલ, પોદાર રોડ, મલાડ (ઇસ્ટ).
ઘોઘારી વિશા શ્રીમાળી જૈન
ભદ્રાવળ હાલ મુંબઇ સ્વ. સમજુબેન વિઠ્ઠલદાસના પુત્ર રસિકભાઇ શાહ (ઉં. વ. ૭૧) તે યશોમતીબેનના પતિ. હિરેન તથા ધવલના પિતા. વ્યોમા તથા ફાલ્ગુનીના સસરા. સ્વ. વસુમતીબેન, સ્વ. ઇંદુમતીબેન, સ્વ. કળાબેન, હંસાબેન, વિનોદભાઇ, નવીનભાઇ, અશ્ર્વિનભાઇના ભાઇ. તેઓ મહુવા નિવાસી હાલ બોરીવલી સ્વ. બાબુલાલ નાનચંદભાઇ રવાસાના જમાઇ. તેઓ સ્વયં તથા ઇઝીકાના દાદા તા. ૫-૮-૨૨ના શુક્રવારે અવસાન પામેલ છે. તેમની ભાવયાત્રા મંગળવાર, તા. ૯-૮-૨૨ના સવારના ૧૦થી ૧૨. ઠે. સૂરજ નારાયણની વાડી, ૧૫૨, પાંજરાપોળ લેન, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૪.
કચ્છી વિશા ઓશવાળ જૈન
મોટા આસંબીયાના હસમુખ ધારસી છેડા (ઉં. વ. ૬૬), ૪/૮ ના અવસાન પામ્યા છે. માતુશ્રી સોનબાઈ ધારસી હંસરાજના સુપુત્ર. રેખાના પતિ. મયુર, દર્શનાના પિતા. સ્વ. માવજી, સ્વ. સાકરબેન, રતનબેન, લખમીબાઈ, સ્વ. પ્રભાના ભાઈ. ભીંસરાના હીમઈબાઈ ખેતશી ખેરાજના જમાઈ. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. નિ. હસમુખ ધારસી: એ-૩૨ર, જીવનસરિતા, સે.-૧૦, શાંતીનગર, મીરારોડ (ઈ).
કપાયાના પ્રકાશ ખીમજી (ઉં. વ. ૭૧) તા. ૫-૮-૨૨ના અવસાન પામેલ છે. વેજબાઇ હરશી સંગોઇના પૌત્ર. હીરબાઇ ખીમજીના પુત્ર. વસંત, સરોજ, સુશીલાના ભાઇ. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. ઠે. પ્રકાશ સંગોઇ, બી/૨૦૪, ઓલિમ્પીયા ટાવર, બકરા અડ્ડા, ભાયખલા (વે.).
પ્રતાપુરના ભાનુમતી (ભાણબાઇ) છેડા (ઉં. વ. ૯૪) મુંબઇ-થાણામાં તા. ૬-૮-૨૨ના અવસાન પામેલ છે. મેઘજી દેવશી છેડાના ધર્મપત્ની. લતા, શરદના માતૃશ્રી. બેરાજા લાછબાઇ કાનજીના ભારમલના પુત્રી. ભુજપુર દિવાળીબેન લક્ષ્મીચંદ (બાબુભાઇ) ઘેલા, ગુંદાલા વાસંતી વસનજી રાંભીયાના બેન. પ્રાર્થના રાખેલ નથી. સરનામુ : શરદ મેઘજી છેડા, એ/૧, ૧૦૦૩, પ્રેસ્ટીજ ગાર્ડન, અલમેડા રોડ, નીતીન કંપની જંક્શન, થાણા (વેસ્ટ).

Google search engine