આજે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર દેશભરમાં ધામધૂમથી ઉજવાશે ત્યારે રાજકોટમાં રૈયા ટેલિફોન એક્સ્ચેન્જ રોડ ખાતે કૃષ્ણજન્મના વધામણાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી. (પ્રવીણ સેદાની)

Google search engine