શૅરબજારમાં વધઘટે બજાર મજબૂત જોવા મળે

શેરબજાર

આ સપ્તાહના ગ્રહયોગો અને ખગોલીક સ્થિતિ

ગ્રહ સંકેત -વિનોદ રાવલ

આ સપ્તાહમાં શુક્ર અને શનિના ત્રિકોણયોગ બને છે. સપ્તાહના અંતમાં સૂર્ય અને બુધની યુતિ થાય છે.
શૅરબજાર: આ સપ્તાહની શરૂઆત નરમાઈથી થઈ શકે છે. આ સપ્તાહમાં બજાર બેતરફી ચાલ બતાવી શકે છે, પણ ધ્યાન મજબૂત રાખીને વેપાર કરવો. આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં બૅંક નિફટીમાં સ્ટોક કરતાં જવું. આ સપ્તાહમાં બંને સાઈડની રમત બજાર બતાવી શકે છે, પણ મંદીનો વેપાર કરવો નહીં. નિફટી લઈને વેપાર કરવો. સપ્તાહની મધ્યના દિવસોમાં નફારૂપી વેચવાલી આવી શકે છે. નફો બૂક કરતાં જવો લાભદાયી રહે. સપ્તાહના મધ્યથી અંતિમ દિવસોમાં એક કે બે દિવસ બજારમાં ઉછાળા જોવા મળી શકે છે. એકાદ દિવસ બજારમાં તેજીનો ઉછાળો આવી શકે છે. સપ્તાહની મધ્યથી અંતિમ દિવસોમાં બજાર બેતરફી રહી શકે છે. આ સપ્તાહમાં બૅંક, રિલાયન્સ, ઓટો, સેક્ટરમાં વધઘટ જોવા મળી શકે.
સોના-ચાંદી: સોના અને ચાંદી વાયદા અને હાજર બજારમાં ભાવ નરમાઈતરફી રહી શકે છે. સોના અને ચાંદી વાયદા અને હાજરમાં આ સપ્તાહના શરૂઆતના દિવસથી જ બજારમાં વેચાણ કરીને વેપાર ગોઠવવાથી લાભ મળી શકે છે. સપ્તાહના શરૂઆતના દિવસોમાં અને મધ્યના દિવસોમાં ચાંદીમાં વેચવાલી આવી શકે છે. આ સપ્તાહમાં સિલ્વરમાં મોટી વેચવાલી જોવા મળે. સપ્તાહની મધ્યમાં નફારૂપી વેચવાલી આવતા ભાવ નરમ જોવા મળે. નફો બૂક કરતાં જવો. સોના અને ચાંદીમાં સપ્તાહની મધ્યના દિવસમાં સોના અને ચાંદીમાં સામાન્ય મજબૂતી જોવા મળે. બજારમાં નરમ ધ્યાન રાખીને વેપાર કરવો, પણ વધઘટ બંને સાઈડ આવી શકે છે માટે નફો બૂક કરતાં જવો. આ સપ્તાહમાં દરેક ઊંચા ભાવે વેચાણ કરીને વેપાર કરવો લાભદાયી થઈ શકે છે. સપ્તાહના અંતિમ દિવસોમાં સોના-ચાંદીમાં નફારૂપી લેવાલી આવતા બેતરફી વધઘટ આવી શકે છે. એકંદરે આ સપ્તાહ નરમાઈતરફી રહી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઈલ: ક્રૂડ ઓઈલમાં મજબૂત ભાવ જોવા મળે. ક્રૂડ ઓઈલમાં ભાવમાં મજબૂતાઈ બતાવી શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલમાં શરૂઆતના દિવસથી સ્ટોક કરીને તેજીનો વેપાર ગોઠવવો. આ સપ્તાહના શરૂઆતના દિવસોમાં સ્ટોક કરીને તેજીનો વેપાર ગોઠવતાં જવો. સપ્તાહની મધ્યના દિવસમાં બજાર બેતરફી ચાલ બતાવી શકે છે. આ સપ્તાહમાં શરૂઆતના દિવસોથી મજબૂત ધ્યાન રાખીને વેપાર કરવો. સપ્તાહના અંતિમ દિવસો સુધી તેજીનો વેપાર રાખી શકાય. સપ્તાહના અંતિમ દિવસોમાં નવી લેવાલી આવતાં બજાર મજબૂત ભાવ રહી શકે છે.
કોમોડિટી: કોમોડિટી બજાર મજબૂતીતરફી જોવા મળી શકે છે. આ સપ્તાહમાં સિંગતેલ તેલ, કપાસિયાં તેલ, એરંડા, તેલીબિયાં અને દીવેલમાં સપ્તાહની શરૂઆત મજબૂત ભાવથી થાય. સપ્તાહની શરૂઆતના દિવસથી જ તેજી ધ્યાન રાખીને વેપાર ગોઠવતાં જવો. આ સપ્તાહમાં તેલ તેલીબિયાં, કપાસિયા, એરંડા, દીવેલ તેલમાં તેજી ધ્યાન રાખીને વેપાર દરેક ભાવે કરવો. સપ્તાહના મધ્યના દિવસો સુધી સ્ટોક કરતાં જવું લાભદાયી રહે. આ દિવસોમાં એકાદ દિવસ બજારમાં સામાન્ય નરમાઈ અથવા સાંકડી વધઘટ જોવા મળે. પણ મંદીનો વેપાર કરવો નહીં. કપાસિયા, એરંડા અને દીવેલ તેલમાં આ સપ્તાહમાં નવી લેવાલી આવતા હાજર અને વાયદામાં મજબૂતાઈ જોવા મળે.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.